Sunday, April 6, 2008

Snow in Spring

اندر احوالات آب و هوای لندن همین بس که امروز که هجدهم نوروزه صبح تا ظهر برف میومد و من که صبح از خواب بیدار شدم چشمام از حدقه دراومده بود که اینجا توی زمستونش برف نیومد حالا که بهاره هوا شده صفر درجه و داره برف میاد. بر اساس پیش بینی های یاهو که البته به هیچ عنوان نمیشه بهش اعتماد کرد مخصوصاً وقتی در مورد لندن پیشگویی کنه، تا چهارشنبه برف و بارون داریم . حالا من توی این فکر بودم پلیورهام رو جمع کنم و برم تی شرت بخرم برای خودم ولی اینجور که پیش میره هنوز باید زمستونه زندگی کنم. البته اینجا برفاش همچین کیفیتی نداره و الان تقریباً چیزی ازشون نمونده ولی به هر حال در نوع خودش جالب بود این برف بهاری

2 comments:

نیما هراتی said...

پس خوش به حال خودم که از هواشناسی یاهو استفاده نمی کنم. همین بی بی سکینه رو فعلا می چسبیم و امادگی می گیریم.

mychamber said...

کلاً من واسه همین نمیام اونجا دیگه