Friday, January 16, 2009

W.T.F

بدون شرح

1 comment:

کورش اسلام زاده said...

سلام
پرشین بلاگرز «خبرخوان بریتانیا» («گرافیکی» و «تکست»)؛ و «لیست و فید وبلاگهای فارسی بریتانیا» را ارائه کرده است.

از پرشین بلاگرز و «خبرخوان بریتانیا» که شما نیز در آن حضور دارید بازدید فرمائید.

http://persianbloggers.blogspot.com/2008/11/england-p.html